ภาพบรรยากาศอบรมภายในคอร์ส Facebook Ads วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บริษัท รวมของโปรด จำกัด (ปังเว่ยเฮ้ย)

ภาพบรรยากาศอบรมภายในคอร์ส Facebook Ads วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บริษัท รวมของโปรด จำกัด (ปังเว่ยเฮ้ย) — ที่ ร้านปังเว้ย เฮ้ย ถ.บรมราชชนนี-ศาลายาสอบถาม/จองคอร์ส